Dostępna strona WCAG 2.0

Dostępna strona WCAG 2.0

Zadbaj o dostępność twojej strony internetowej, spraw żeby była najbardziej przyjazna dla wszystkich użytkowników i zyskaj wymierne korzyści.

Co robimy dla Ciebie?

Dbamy o dostępność Twojej strony internetowej dla wszystkich użytkowników:

  • Tworzymy dostępne strony internetowe dla firm i instytucji
  • Projektujemy strony zgodne ze standardem WCAG 2.0
  • Pomagamy administratorom zadbać o dostępność witryn
  • Modyfikujemy istniejące witryny
  • Przygotowujemy poradniki dla administratorów i redaktorów

Czym jest WCAG

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór dokumentów opublikowany przez WAI zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych.

WAI (Web Accessibility Initiative) to inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW.

Zadbaj o dostępność – o czym musisz pamiętać?

Tworząc stronę lub serwis internetowy zadbaj, żeby były one dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców - szczególnie uwzględnij osoby narażone na wykluczenie cyfrowe (osoby niepełnosprawne, starsze, gorzej wykształcone, pozbawione dostępu do szerokopasmowego Internetu).

Dostępność serwisu internetowego to stopień w jakim jest on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub dysfunkcji, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Tworząc stronę internetową zgodną ze standardami WCAG, o dostępność musisz zadbać już na etapie projektowania, a każdą kolejną modernizację należy przeprowadzać zgodnie z regułami dostępności. Wytyczne WCAG 2.0 w szczególności mówią o zastosowaniu m.in. odpowiednich czcionek, kontrastu, opisów elementów graficznych oraz zdjęć, pól formularzy / wyszukiwarek czy prawidłowym kodzie źródłowym.

Pamiętaj, że im więcej osób będzie mogło swobodnie skorzystać z Twojej strony internetowej, tym więcej zyska Twoja firma. Teksty, zdjęcia, nagłówki, linki czy dodatkowe narzędzia to tylko kropla w morzu potrzeb dostępności.

Dostępna strona, to strona którą każdy może przeczytać i zrozumieć. Już teraz zadbaj o dostępność Twojej strony internetowej i zyskaj nowych odbiorców i klientów.

WCAG 2.0 dla kogo?

W pierwszej kolejności rozporządzenie zobowiązuje wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne – ministerstwa, urzędy, policję, straż, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, domy kultury, organizacje pozarządowe.

Co robimy dla Ciebie?

Dbamy o dostępność Twojej strony internetowej dla wszystkich użytkowników:

  • Tworzymy dostępne strony internetowe dla firm i instytucji
  • Projektujemy strony zgodne ze standardem WCAG 2.0
  • Pomagamy administratorom zadbać o dostępność witryn
  • Modyfikujemy istniejące witryny
  • Przygotowujemy poradniki dla administratorów i redaktorów

Współpracujemy - nasi partnerzy

Bądźmy w kontakcie!

Bądźmy w kontakcie!

Zeskanuj kod QR

sebastian dajowiec qrcodePobierz wizytówkę na telefon

Sebastian Dajnowiec Media Web Design